Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Fobi, toplum içinde konuşurken ya da herhangi bir eylemde kızarma, terleme, titreme, kendini küçük düşürecek yanlış bir şey yapma korkusudur. Bu nedenle kişi topluluk içine girmekten kaçınır, kaçınamadığı durumlarda yoğun kaygı yaşar. Kişi, başkalarının kendisi hakkında ne düşüneceği üzerinde fazla durur, başkalarının yanında konuşmak, yemek, içmek veya yazı yazmaktan kaçınır.

Sosyal Fobi, en sık görülen ruhsal hastalıklardan biridir. Sıklığı %2-13 arasında değişir. Türkiye’ de üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada öğrencilerin %24’ünde saptanmıştır. Genellikle belirtiler ergenlik döneminde başlar.

Sosyal fobi nedenleri arasında kalıtsal geçiş, beyin kimyasındaki bozukluklar, örseleyici yaşantılar, yetiştirilme biçimi, davranışsal ketlenme gibi durumlar sayılabilir.

Sosyal Fobi Nasıl Tedavi Edilir?

Sosyal fobi, tedavisi olan bir hastalıktır. Psikoterapiler ve ilaç tedavisi uygulanır. Her iki yöntem birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. En sık uygulanan ve en etkili psikoterapi tekniği bilişsel davranışçı tedavidir.

Sosyal fobik kişilerin toplumda çekingenliklerinden dolayı ‘çok efendi, çok saygılı’ addedilmesi bu hastaları tedaviden alıkoyan bir etmendir. Oysaki belirtiler bir hastalık olarak kabul edilirse iş, sosyal yaşantı ve ilişki alanlarında tedavi ile kayıplarını azaltma şansları vardır.