Psikoz Nedir?

Psikoz bir hastalık değil, bir belirtidir. Bu belirti, beynin herhangi bir işlev bozukluğunda ortaya çıkabilmektedir. Kişinin gerçeği değerlendirmesinin bozulması, geçekle bağlantısının kopmasıdır.

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR içinde en çok görülen hastalıklar:

  • ŞİZOFRENİ
  • ŞİZOAFEKTİF BOZUKLUK
  • SANRILI BOZUKLUKLAR (PARANOYA)
  • AKUT PARANOİD PSİKOZ
  • PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Şizofreni Nedir?

Düşünce bozukluğu, hezeyan, halüsinasyon, içe kapanma, küntlük, duygu yoğunluğunda azalma, sığlık, çevreye karşı ilgisizlik, algı bozuklukları gibi belirtilerle seyreden, kişinin yaşamını, işlevselliğini önemli ölçüde etkileyen bir beyin hastalığıdır.

15-45 yaş arasındaki nüfusta şizofreni görülme olasılığı %1 dir. Genellikle 15-25 yaş arasında belirtiler ortaya çıkar. Şizofreni tanısının konulabilmesi için belirtilerin en az 6 ay devam etmesi gerekir. Hastalığın seyri ve tedaviye yanıtı kişiye göre farklılık gösterir. Alevlenme ve yatışma dönemleri görülebilir.

Tedavi mutlaka bir psikiyatri uzmanı tarafından yapılmalıdır. Tedavide antipsikotik ilaçlardan yararlanılır. Ağızdan alınan ilaçlar dışında haftalık, aylık depo iğneler de kullanılabilir. Hekim ilaç seçiminde belirtilerin türünü, kişinin tedavi yanıtını, ek hastalığı olup olmadığını, tedavi uyumunu dikkate alır. İlaç tedavisi yanında psikoeğitim, aile eğitimi, sosyal destek alanlarının güçlendirilmesi, kişinin hastalığı ile ilgili farkındalığının ve işlevselliğinin artırılmasına yönelik rehabilitasyon çalışmaları büyük önem taşır.

Diğer psikotik bozukluklarda da tedavi prensibi aynıdır.