Özgül Fobi Nedir?

Özgül Fobi, belli nesneler ya da durumlardan duyulan mantıksız/aşırı korkudur.  Birçok kişinin bazı durumlardan ya da nesnelerden korkusu olabilir, ancak kişiye çok şiddetli sıkıntı vermiyor ve kişinin işlevselliğini bozmuyorsa bu duruma fobi denemez. Özgül fobide kişinin hayatı korkuları nedeniyle önemli ölçüde kısıtlanır. Korkunun başlangıcı genellikle çocukluk veya ergenlik dönemine dayanır. Toplumda görülme oranı %2-3 arasındadır.

Özgül fobiler üçe ayrılır:

  • Nesne fobileri: Böcek, kedi, köpek, sivri uçlu eşya gibi.
  • Durum fobileri: Kapalı yer, açık alan, asansör, uçak, yükseklik, karanlık, gökgürültüsü gibi.
  • İşlev fobileri: Terleme, yüz kızarması, gaz kaçırma gibi

Özgül fobisi olanların tedaviye başvurma oranları düşüktür. Bunun nedeni fobik belirtilerin hastalık değil, huy ya da kişilik özelliği olduğunun düşünülmesi, dolayısıyla tedavisinin olmadığının sanılmasıdır.

Özgül Fobi Nasıl Tedavi Edilir?

gül fobilerin tedavisinde başarı oranları yüksektir. Tedavide ilk seçenek psikoterapi yani davranışçı tedaviler olmalıdır. İlaç tedavisi eşlik eden başka bir ruhsal hastalık yoksa ilk etapta tercih edilmemelidir. Alıştırma (exposure) yöntemi en sık kullanılan davranışçı tekniktir. Başta endişe ve korku verici olabilen bu tedavi şekli, kişi korkulan ortamda yeteri kadar kalabilirse korkunun azalması ile sonuçlanır. Kişinin korktuğu ortamın sağlanması tedavide her zaman mümkün olmayabilir, böyle durumlarda kişinin hayalinde alıştırma tedavisi yapılır.